DienstverleningFinancieringenDoorlopend krediet

Doorlopend krediet

Een doorlopend krediet is een lening. Meestal mag je zelf bepalen waaraan je het geld uitgeeft. Over het geleende bedrag moet je rente betalen.

Als een doorlopend krediet op of na 1 mei 2019 afgesloten is, heeft deze een maximale looptijd van 180 maanden. Daarnaast moeten de bestaande doorlopende kredieten sinds deze datum ook periodiek worden gereviseerd. Hierbij bekijkt de geldverstrekker of een krediet nog betaalbaar is.

Tegenwoordig is onbeperkt opnemen van doorlopende kredieten tot het limietbedrag niet meer mogelijk. Er is wel een variant waarbij je de eerste twee jaar vrij op kan nemen, maar na twee jaar moet je wel af gaan lossen en stopt de opname.

Je mag altijd meer mag aflossen dan oorspronkelijk afgesproken is. Het is ook mogelijk om de lening in één keer af te lossen. Er zijn geen kosten verbonden aan extra aflossen.