Sparen

Hierbij heeft u de keus uit een spaarrekening waarvan het saldo dagelijks opvraagbaar is of het voor langere tijd vastzetten van uw spaarsaldo

Spaarrekeningen
De dagelijks opvraagbare spaarrekening is de meest flexibele spaarvorm. De spaarder is veelal vrij in het inleggen en opnemen van spaargeld en hieraan zijn meestal geen kosten verbonden. Wel zijn er dagelijks opvraagbare spaarrekeningen die in ruil voor bepaalde beperkingen (bijvoorbeeld een minimale of maximale inleg per maand) een hogere rente bieden. Vaak kan de rekening (uitsluitend) via internet beheerd worden. De rentebijschrijving is meestal één keer per jaar, maar ook maandelijks of per kwartaal komt voor. De rente op de dagelijks opvraagbare spaarrekening staat niet vast en kan dus per dag schommelen.

De inleg op spaarrekeningen is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het saldo valt voor de belastingheffing in Box III. 

Deposito
Een deposito is een bedrag dat voor een bepaalde periode wordt toevertrouwd aan een bank tegen een vaste rentevergoeding. De rentevergoeding is afhankelijk van zowel de ontwikkeling op de financiële markten op het moment van het aanbod als van de looptijd. In principe is tussentijdse bijstorting niet mogelijk. Tussentijds opnemen is soms toegestaan tegen betaling van kosten, maar niet gebruikelijk. Meestal geldt een minimale inleg bij een deposito. De looptijd van een deposito bedraagt minimaal één maand en maximaal één jaar. Rentebijschrijving vindt in de regel plaats op de vervaldatum. Dat kan op de tegenrekening of op het deposito zelf.

De inleg op deposito’s is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De waarde valt in principe in Box III.

 
Bel mij terug

 

Contactinfo

Van Ommeren Financieel Adviesbureau

Albert Plesmanstraat 2
3772 MN Barneveld

Tel: 0342 42 16 53
E-mail: hypotheek@vanommeren-fa.nl