De WOZ-waarde van uw woning

De WOZ-waarde van uw woning

 1. Wat is de WOZ-waarde? 
  De WOZ-waarde is de waarde van een onroerend goed (grond, huizen, kantoren etc.) vastgesteld door de gemeente. Uitgangspunt van de WOZ-waarde is de vrije verkoopwaarde. Bij de waardebepaling wordt er van uitgegaan dat het onroerend goed direct te gebruiken is (dus verhuur wordt genegeerd) en op eigen grond staat (dus erfpacht wordt ook genegeerd).
 2. Wanneer wordt de WOZ-waarde vastgesteld en hoe lang blijft de waarde geldig?
  De waarde wordt bepaald op de zogenaamde peildatum en de waarde blijft 1 jaar geldig.
  Voor de WOZ-beschikking geldt de waardepeildatum van 1 januari van het vorige jaar.
 3. Hoe wordt de WOZ-waarde bekendgemaakt en aan wie? 
  De waarde wordt via een beschikking bekendgemaakt (de WOZ-beschikking). De beschikking wordt opgenomen op de gemeentelijke aanslag Onroerende Zaakbelasting. Iedereen die voor zijn of haar belastingheffing gebruik dient te maken van de WOZ-waarde, heeft recht op een WOZ-beschikking. De beschikking wordt in beginsel standaard binnen 8 weken na aanvang van het tijdvak door de gemeente afgegeven. Indien u geen beschikking heeft ontvangen, kunt u de gemeente daar om verzoeken.
 4. Voor welke belastingen wordt de WOZ-waarde gebruikt? 
  Voor de inkomstenbelasting (met name voor de bepaling van het eigenwoningforfait bij een eigen woning) de Onroerende Zaakbelasting (van de gemeente) en de Omslag Gebouwd (van het Waterschap).
 5. Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt? 
  De WOZ-waarde wordt gesteld op de verkoopwaarde van uw woning op de peildatum. U kunt met de koopsominformatie van het Kadaster controleren of de WOZ-waarde ongeveer klopt. Door uw woning te vergelijken met vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum
  (1 januari van het vorige jaar) verkocht zijn, krijgt u een goede indicatie van de WOZ-waarde. Daarnaast kunt u bij uw gemeente kosteloos een taxatieverslag opvragen waarin de woningen staan vermeld op basis waarvan de gemeente uw WOZ-waarde heeft vastgesteld. De gemeente is hiertoe verplicht. Dit verslag kunt u, afhankelijk van de werkwijze van uw gemeente, telefonisch, schriftelijk of via de site van de gemeente opvragen.
 6. Ik ben het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde, wat moet ik doen? 
  Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde in de beschikking, moet u binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking bij uw gemeente bezwaar maken tegen de
  WOZ-beschikking.
 7. Ik ben mijn WOZ-beschikking kwijtgeraakt. Kan ik nu een nieuwe krijgen?
  Nee, u krijgt geen nieuwe beschikking. Wellicht kunt u bij uw gemeente u een kopie opvragen van uw WOZ-beschikking.

 

 
Bel mij terug

 

Contactinfo

Van Ommeren Financieel Adviesbureau

Albert Plesmanstraat 2
3772 MN Barneveld

Tel: 0342 42 16 53
E-mail: hypotheek@vanommeren-fa.nl