Hypotheekvormen

Sinds 2013 is hypotheekrente alleen nog aftrekbaar als de eigenwoningschuld (lening waarover de hypotheekrente afgetrokken mag worden) volledig en binnen 360 maanden (30 jaar) volledig afgelost is.

Hypothecaire financieringen waarvan de lening gedurende de looptijd worden afgelost zijn:

Annuïteitenhypotheek
Een annuïteitenhypotheek heeft een aflossingsvorm, waarbij men elke maand hetzelfde bedrag betaalt (de annuïteit). De annuïteit bestaat uit een deel voor het terugbetalen van het geleende bedrag (de aflossing) en een deel is een vergoeding voor het lenen (de rente). De bruto maandlast (het bedrag dat u aan de financiële instelling moet betalen) blijft gedurende de hele looptijd gelijk. De samenstelling van dit constante maandelijkse bedrag verandert echter wel. Gedurende de looptijd neemt het rentedeel van dit constante bedrag af en het aflossingsdeel toe. Doordat alleen de rente fiscaal aftrekbaar is, stijgt de netto hypotheeklast gedurende de looptijd.

Lineaire hypotheek
Een lineaire hypotheek is een hypothecaire lening, waarbij iedere maand hetzelfde bedrag wordt afgelost en over het resterende bedrag hypotheekrente wordt betaald.
Omdat de hoogte hiervan gedurende de looptijd door de aflossingen afneemt, betaalt u steeds minder rente en worden uw totale maandlasten (aflossing en rente) steeds lager.

Bestaande hypotheken zonder vermogensopbouw (afgesloten vóór 1 januari 2013)
Hebt u een hypothecaire lening afgesloten vóór 1 januari 2013 en gaat u deze oversluiten? Dan gelden tot het bedrag van uw eigenwoningschuld op 31 december 2012 de oude regels, en bent u dus niet verplicht om af te lossen.

Leent u een extra bedrag bij voor uw eigen woning? Dan moet het extra bedrag binnen 360 maanden (30 jaar) en tenminste annuïtair worden afgelost.

 
Bel mij terug

 

Contactinfo

Van Ommeren Financieel Adviesbureau

Albert Plesmanstraat 2
3772 MN Barneveld

Tel: 0342 42 16 53
E-mail: hypotheek@vanommeren-fa.nl